Stříbrnice

626 m – to je průměrná nadmořská výška vesnice, jež stoupá údolím Stříbrníku – jednoho z přítoků řeky Krupé. Katastr Stříbrnic o rozloze 925 ha se zvedá proti zalesněným východním svahům Králického Sněžníku, Černé kupy (1295 m) a Sušiny (1321 m).

Historie a současnost

České jméno získala vesnice až koncem 19. století podle dřívějších nalezišť stříbrné rudy. Výklad původního německého názvu Stubenseifen by se dal přeložit jako potok s vodopádem, jehož voda se mlhovitě prášila a v němž se rýžovalo. A na takovém ves skutečně leží. Stejně jako okolní obce je i tato zmiňována v r. 1325 coby součást kolštejnského panství. V 15. století Stříbrnice zpustly, opět „vysazeny“ byly v r. 1564. Od r. 1575 tu byly v provozu dvě sklářské hutě. Na pozemcích panského dvora založil r. 1769 kníže Adam Lichtenštejnský vesnici Nový Rumburk, když povolal několik rodin poddaných ze svého panství v Rumburku v Čechách. Tato vesnička se rozvíjela neobyčejně dynamicky, v r. 1734 měla 311 obyvatel, kdežto stagnující Stříbrnice jen 241. Školní vyučování probíhalo ve Stříbrnicích od poloviny 18. století a v Novém Rumburku od počátku 19. století. Obyvatelé nacházeli obživu při práci v lichtenštejnských lesích, byla zde státní myslivna, pila a mlýn, na Novém Rumburku lisovna lněného oleje. V r. 1965 Rumburk zanikl splynutím se Stříbrnicemi, které se později staly součástí Starého Města. Dnes zde žije přibližně 50 stálých obyvatel. Vedle několika obydlených domů zde naleznete řadu chalup, turistických i soukromých chat a penzionů. Horská vesnička je východiskem na Králický Sněžník, má dobré podmínky pro letní i zimní rekreaci.