Ubytovací řád

Kniha hostů ke stažení – kniha_hostu_1:

Příjezd a odjezd

 • Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu (sobota) od 14.00 do 15:00 hodin (pokud nebude domluveno jinak).
 • Opustit apartmán musí v den odjezdu do 10:00 hodin.
 • Host obdrží 2x klíče od apartmánu. Tyto klíče si host ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen klíče řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíče. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 500 Kč/ks.
 • Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla na parkovišti ubytovatele.
 • Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci.
 • Za ubytování je host povinen zaplatit cenu podle aktuálního platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele.
 • Z vratné kauce budou hrazeny služby, nezahrnuté do ceny pobytu dle aktuálního ceníku.
 • Při příjezdu do apartmánu je host povinen zkontrolovat, že je apartmán bez závad. Host si může provést orientační odečet elektroměru. Data z elektroměru jsou automaticky ukládána do archivu řídicího systému. Archiv odběru elektrické energie bude předložen se závěrečným vyúčtováním.
 • Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit ubytovateli na tel. č. +420 777 343 373 (Roubenka u Davida) nebo +420 732 306 690 (Roubenka na rozcestí).

Práva a povinnosti hostů

 • Host je povinen vždy zhasnout světla a uzamknout apartmán, jakmile ji opouští.
 • Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud apartmán nebyl řádně uzamčena. Host odpovídá za škodu na zařízení apartmánu, pokud došlo
  k jeho ztrátě či poškození v případě, že nebyla hostem řádně uzamčena.
 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení, ke které došlo v průběhu jeho pobytu.
 • Do apartmánu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do apartmánu psychotropní či omamné látky.
 • Hosté nejsou oprávněni vodit do apartmánu neubytované osoby, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat v apartmánu.
 • Děti mladší 10 let mají pohyb po ubytovacím zařízení a přilehlých pozemcích povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá. Samostatně ubytovaný host musí být starší 18 let.
 • K uložení lyží a dalšího sportovního vybavení slouží výhradně zamykatelná lyžárna/kolárna. Za majetek uložený v lyžárně/kolárně ubytovatel neodpovídá.
 • Hosté jsou povinni chovat se ve společné kolárně/lyžárně s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení.
 • Je zakázáno se pohybovat po objektu v lyžařské obuvi!!! K sušení lyžařské obuvi slouží výhradně topný žebřík s trny v zádveří každého apartmánu.
 • Pro udržení čistého prostředí žádáme hosty, aby si při vstupu do budovy řádně očistili obuv a používali domácí obuv.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 • V celém objektu chalupy je přísný zákaz kouření!!! Objekt je vybaven detekčními čidly
 • Zcela zakázáno je používání vlastních elektrických spotřebičů, které produkují teplo (tj. např. elektrické přímotopy, ponorné ohřívače atd.). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném souhlasu ubytovatele.
 • Na instalované elektrické přímotopy a kamna je zakázáno odkládat/ sušit jakékoliv předměty či oděvy.
 • Ubytovatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu stavu: kamen, dodržování zákazu kouření a kontrolu počtu osob v chalupě v průběhu pobytu. Důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady je pobyt nenahlášených osob, opakované porušení pravidel týkajících se odpadů jak jsou popsána v následujícím odstavci, rušení nočního klidu a porušení zákazu kouření v prostorách apartmánu.
 • Odpad roubenky je napojen na ČOV (čističku odpadních vod). Z tohoto důvodu je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hyg. vložky, tampony, vlhčené papírové ubrousky, fólie atd… do WC a odpadů.
 • V ceně pobytu je: toaletní papír, utěrky do kuchyně, odpadkové pytle, úklidové prostředky.
 • Apartmán bude v den odjezdu předán ubytovateli ve stavu v jakém byl dán do užívání v den příjezdu. Objekt řádně uklizený, umyté podlahy, WC, koupelna, kuchyně včetně nádobí, lednice a vyskládaná myčka.
 • Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do popelnice, umístěné na pozemku. Případně do kontejnerů, které jsou umístěny cca 100m u hlavní cesty.
 • Domácím mazlíčkům vstup za příplatek povolen po telefonické dohodě

Odpovědnost za škody

 • Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech apartmánu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost.
 • Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví a škody na zdraví ubytovaných.

Zákaz kouření v celém objektu včetně používání elektronických cigaret

DOMÁCÍM MAZLÍČLŮM VSTUP POVOLEN PO TELEFONICKÉ DOHODĚ